Parama mokyklai

Gerbiami Rėmėjai,

                 ateityje savo mokyklą matome modernią ir atvirą. Artimiausias tikslas –  plėtoti IKT naudojimą ugdymui(si) – įsigyti projektorių, nešiojamą kompiuterį prezentacijų demonstravimui. Siekiame,  kad mokykla būtų patraukli vaikams ir jų tėveliams.

                 Būsime labai dėkingi, jei prisidėsite prie šio tikslo įgyvendinimo, pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos Leipalingio pagrindinei mokyklai.

                  Prašymą dėl paramos skyrimo reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2017 m.gegužės 1 d.

                 Prašymas yra nustatytos formos FR0512.

                  Jo pateikimo būdas elektroninis (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt

                 Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;

2 laukelyje – Jūsų telefono numeris;

3V laukelyje – Jūsų vardas;

3P laukelyje – Jūsų pavardė;

4 laukelyje – Jūsų adresas;

5 laukelyje – rašyti 2016;

6S laukelyje – žymėti varnele;

E1 laukelyje – rašyti 2 (gavėjo tipas);

E2 laukelyje – rašyti 190609055;

E4 laukelyje – rašyti 2,00 arba kitą skaičių, atitinkantį Jūsų skiriamą mokesčių dalį mokyklai.

E5 laukelyje – rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą (jei norite pildyti tik už 2016 metus, tai E5 laukelio nepildyti;jei norite skirti paramą ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skirite paramą, E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų).

               Jeigu neturite galimybės prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos per naudojamo elektroninio banko prieigą , prašome kreiptis į Leipalingio pagrindinės mokyklos raštinę (tel.8-313-43373, el. paštas: mokykla@leipalingis.lt).

             Dėkojame visiems, skiriantiems 2 % pajamų mokesčių sumos pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą,  Leipalingio pagrindinei  mokyklai!

 

                                                                                                                                 Direktorė